Көмек

 1. FlightMaps қызметіне қош келдіңіз

  Осы картаны және ұшу рейсін іздеу құралын пайдалану үшін осы қысқаша нұсқаулықты пайдаланыңыз.

 2. Нәтижелер

  Іздеуді аяқтаған соң, нәтижелеріңіз экранның төменгі жағында пайда болады. Нәтижелер тізімін ашу немесе жабу үшін қойындыны басыңыз.

  Нәтижелер тізімінің жоғарғы бойындағы Сүзгі және Сұрыптау түймелерін пайдаланып осы тізімді қысқартуға болады.

  Қажетті ұшу рейсін таңдаған соң, брондау түймесін ( басыңыз қол жетімді болғанда).

 3. Картадан іздеу

  Картаны қала нүктесін басу арқылы көру барысында сол қаладан бастап Бағыттар желісі, Бағыттар бойынша іздеу немесе Рейстер жолдарын көрсетеді.

  Картадағы әрбір қала нүктесінен қол жетімді болуы мүмкін басқа пайдалы ақпаратқа сілтейді.

  Осы бейне нұсқаулықты кез келген уақытта қайта көру үшін Help Icon анықтама белгішесін басыңыз.